Wirtualne serce [VR/AR]

Wraz z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Uniwersytetem Opolskim oraz przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego współpracujemy nad wykorzystaniem nowych technologii w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla medycyny między innymi w obszarze kardiologii
i kardiochirurgii, medycyny regeneracyjnej, bioinżynierii prowadząc działalność zarówno w obszarze nauk podstawowych jak i aplikacyjnych.

Celem ma być stworzenie aplikacji Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) do nauki anatomii i  fizjologii zgodnie z programem nauczania. Pracujemy również nad materiałami do nauki przez platformę e-learningową.