Jaskinia 3D - Branża wojskowa

Zastosowanie technologii Cave 3D jest niemal nieograniczone. Można ją wykorzystać w pracy z dziećmi, ale można również znaleźć zupełnie odmienne zastosowania. Na przykład militarne. W Gliwicach istnieje jeszcze jedna jaskinia 3D w zakładach OBRUM (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych). W OBRUM w ten sposób zaprezentowano nowy sprzęt wojskowy, będący symulacja realnie istniejących pojazdów. Cave 3D pozwala również korzystać z wirtualnej strzelnicy.